Society Pages - Et informasjons-organ for Frank Zappa Society, Nr. 34, Februar 1987 (magasin)

Litt gulnet på forsidens ytterkant.

kr 80,00