Society Pages - Et informasjons-organ for Frank Zappa Society, Nr. 48, Desember 1989 (magasin)

Litt gulnet på forsidens ytterkant.

kr 80,00