Om Retro Vinyl

RETRO VINYL - Kjøp, salg & innbytte

Retro Vinyl, som 22. februar 2016 åpnet dørene for aller første gang, er en hyggelige platebutikk i hjertet av Sarpsborg, Østfold.

Butikken eies og drives av Patrick Arman Skramstad som eneste ansatt. Butikken er åpen 6 dager i uken.

Har et variert utvalg av brukt og nytt av LP-plater, CD, musikk-DVD/BD, kassetter, musikk relaterte bøker, rekvisita, litt brukt hi-fi, t-skjorter og div. merch... 

Åpningstider

Mandag-fredag: 11:00 - 18:00

Lørdag:11:00 - 16:00

Vårt utvalg

Retro Vinyl er også en fysisk platebutikk. I tillegg til utvalget på alfabet, er det også egne spesialavdelinger på:

 • Hardrock & Heavy

 • Punk/Hardcore

 • Jazz/Jazzrock

 • Soul/Funk/Disko

 • Country & Americana

 • Samleplater

 • Klassisk

 • Norsk

 • Prog-, Kraut- og Psykedelisk Rock
 • Rap/Hip-Hop/Trance/Techno

 • Synth/Industrial/Electronica...

 • Dj/beats osv...

 • Danseband/Gammeldans/Schlager

 • Filmmusikk/Musikaler

 • Barneplater

 • Blues

 • Maxi-singler

har også en egen avdeling med et bredt utvalg av 7" singler. 

Egen avdeling med musikk-DVD'er og Blu-ray, samt diverse musikkrelaterte bøker, kassetter, T-skjorter, boks-sett og rariteter.

FAQ - Ofte stilte spørsmål

 • Do you ship abroad? 

Yes we do. Check the "Customers Abroad" link on our website for more information.

 

 • Kan jeg legge til en vare på en eksisterende ordre?

Ja, så lenge ordren du først la inn ikke allerede er sendt. I meldingsfeltet på ordren skriver du en liten beskjed til oss med referanse til ordrenummeret du ønsker den nye bestillingen sendt med, så fikser vi dette!

 

 • Jeg har bestilt varer til henting. Kan jeg få dem tilsendt i stedet for?

Ja, går bra, Bare husk at frakt kommer i tillegg. Kontakt oss her!

 

 • Pakken er sendt - hvorfor har jeg ikke fått den?

Vi sender deg en leveringsbekreftelse med sporingsnummer på e-post så snart bestillingen sendes fra oss. Alle varer sendes direkte fra vårt lager i Sarpsborg.

 

 • Hvordan returnerer jeg en vare (Gjelder ikke brukte varer)?                                                                       
 • Ønsker du å returnere ett eller flere nye produkter du har kjøpt i vår nettbutikk, kan du benytte deg av angreretten.

Det betyr at dersom du angrer på et kjøp du har gjort i nettbutikken, kan du returnere varen(e) til oss innen 14 dager og få salgssummen refundert. Retur skjer ved at du mottar en returetikett fra oss.

Varen(e) som returneres må være i vesentlig samme stand som da du mottok pakken.

Du trenger ikke begrunne hvorfor du ønsker å returnere et produkt.

 Angreskjema finner du her! Det er ønskelig at utfylt angreskjema sendes til oss pr.e-post

Husk å legge ved ordrenummer.

Pakken sendes til vår returadresse:

Retro Vinyl
St. Marie gate 94
1706 Sarpsborg

Så snart vi har mottatt og behandlet varene du har returnert, vil salgssummen bli tilbakeført. Du kan regne med at det tar ca. 3 uker fra du sendte varen(e) i retur, til du får pengene tilbake. 

 

 • Hva gjør jeg hvis jeg mottar en vare med feil/mangler/skade?

Dersom du mottar en feilvare - enten det gjelder feil på disk, omslag eller andre ting, eventuelt at du har mottatt noe annet enn det du har bestilt - har du rett på ny vare.

Kontakt oss her, så sørger vi for at du får et feilfritt eksemplar tilsendt så raskt som mulig. Vi sender deg også ferdig frankert returemballasje slik at du kan sende feilvaren tilbake til oss.

Legg gjerne med bilder som viser skadene, så hjelper det oss med å få hjulpet deg så fort som mulig.

Hvis en vare mangler, send oss en henvendelse her. Den manglende varen vil bli sendt til deg umiddelbart.

Husk å oppgi salgsordrenummeret som står i ordrebekreftelsen du har mottatt.

Gradering

Retro Vinyl benytter både egne bilder og katalogbilder som illustrasjon i nettbutikken - Platecovre i nettbutikken kan derfor innimellom avvike fra det fysiske produktet.

Vi benytter følgende regler for vår gradering av brukt-vinyl. Vi legger ikke ut plater som er i dårligere stand enn VG+, annet enn i tilfeller hvor det er meget sjeldne skatter, som har stor verdi for samlere.

Mint (M)                                                                                       

Skal være strøkent eksemplar, helst forseglet.

Near Mint (NM)                                                                             

Plater i denne kategorien skal bære preg av å nesten aldri ha vært spilt og den skal være fri for knitring og riper. Cover og innerpose skal se ubehandlet ut, ikke ha noen bretter, eller andre merker. 

Very Good+ (VG+)                                                                       

Det kan synes at den er brukt, men skal være godt ivaretatt av tidligere eier. Det kan være lett synlig slitasje og riper (hairlines), men de skal ikke påvirke avspillingen i sin helhet. Det er akseptert med ringwear, hull i cover og cut-out (kappet hjørne) lett knitring er innenfor kriteriene. 

Very Good (VG)                                                                       

Her er det akseptabelt med støy under avspilling, riper som er dypere og  som merkes under avspilling. Skribling på cover og synlige ellers skavanker og mangler på inner og innlegg er ellers i mindre god stand, men den skal kunne spille uten hopping. 

Personvern

Dine personopplysninger er beskyttet og oppbevares i henhold til norsk lov. Dine kundedata vil ikke bli delt med eller solgt til en tredjepart. Du må selv samtykke i å motta reklame og nyhetsbrev fra Retro Vinyl.

Salgsvilkår

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet.

For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her. 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Retro Vinyl, St. Marie gate 94, 1706 Sarpsborg, post@retrovinyl.no, Tlf 96 90 93 98, Org. Nr. 916495609, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Dersom leveringen ikke er skjedd innen 6 måneder fra bestilling, vil ordre bli kansellert. Kjøpesummen vil så bli refundert.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

   • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

   • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

   • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav.

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve merstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger, at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens misligholdDersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.